.NET
MIDDLE

Gränssnitt för databehandling Test för Automatiseringstestare i mitten | NUnit, QA

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

QA | .NET | NUnit-tester för gränssnitt för databehandling - Implementera NUnit-tester för gränssnittet `IDataProcessing` i projektet `NUnitDataProcessing.Tests.DataProcessingTest` som verifierar företagskrav.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, NUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om kvalitetssäkring, testning

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, testning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp