Soliditet
MIDDLE

Lotteri Test för Utvecklare av blockkedjor i mitten | Solidity, Chainlink, Oracle

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Blockchain | Solidity | Lotteri - Genomför ett engångslotteri baserat på blockkedjeteknik.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Blockchain, Chainlink, Oracle, Solidity

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Accounts, Anonymity, Blockchain, Decentralization, DLT, Ether, Ethereum, Leger

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Accounts, Anonymity, Blockchain, Decentralization, DLT, Ether, Ethereum, Leger

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp