Jenkins
MIDDLE

Konfigurering av jobb Test för Ingenjör för automatiserad byggnation i mitten | Jenkins, Job DSL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
68 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

DevOps | Jenkins Job DSL | Samla in resultat kodgap som bedömer kunskap om DevOps, Jenkins

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Jenkins

Luckor i koden

DevOps | Jenkins Jobb DSL | Nytt arbetsområde för att kolla in kodgapet genom att bedöma kunskap om DevOps, Jenkins

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Jenkins

Programmeringsuppgift

Jenkins | Job DSL | Job Configuration - Den här uppgiften utvärderar kandidatens färdigheter i att skapa Jenkins-konfigurationer. med [Jenkins Job DSL] (https://github.com/jenkinsci/job-dsl-plugin).

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CI/CD, Gradle, Jenkins, Job-DSL, Linux

Luckor i koden

DevOps | Jenkins Job DSL | Fördröjd exekvering av kodgap som bedömer kunskap om DevOps, Jenkins

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Jenkins

Luckor i koden

DevOps | Jenkins Job DSL | Miljökonfiguration kodgap bedömning av kunskap om DevOps, Jenkins

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Jenkins

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp