C
MIDDLE

Anmälare av händelser Test för Utvecklare av Middle C

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
53 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C | typedef-funktionskodgap som bedömer kunskapen om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Luckor i koden

C | bsearch Användning av koden gap för bedömning av kunskap om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Programmeringsuppgift

C | Event notifier - Implementera ett observatörsmönster där man kan prenumerera på en viss händelse och få meddelanden.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C, datastruktur, dynamiskt minne, funktionspointer

Luckor i koden

C | Skriv ut aktuellt datum och tid Kodgap som bedömer kunskapen om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp