C
MIDDLE

TCP-filuppladdare Test för Utvecklare i Middle C | Sockets, TCP

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
98 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C | static variables code gap assessing knowledge of C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Luckor i koden

C | Print current date and time code gap assessing knowledge of C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Luckor i koden

C | typedef function code gap assessing knowledge of C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Programmeringsuppgift

C | TCP File Uploader - Implementera ett enkelt överföringsprotokoll över TCP.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C, Sockets, TCP

Luckor i koden

C | Preprocessor stringify code gap assessing knowledge of C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp