C
MIDDLE

TCP Fil nedladdning Test för Utvecklare av Middle C

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
103 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C | Split knaprar på kodgapet genom att bedöma kunskapen om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Programmeringsuppgift

C | TCP File download - Implementera ett enkelt TCP-filöverföringsprotokoll.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C, Kontrollsumma, Sockets, TCP

Luckor i koden

C | Preprocessor stringify code gap som bedömer kunskapen om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Luckor i koden

C | Skriv ut aktuellt datum och tid Kodgap som bedömer kunskapen om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om C

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp