COBOL
MIDDLE

Valfrågor och kodluckor Test för COBOL-utvecklare i mitten | COBOL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
20 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

COBOL | Change the value code gap assessing knowledge of COBOL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: COBOL

Luckor i koden

COBOL | Loop code gap assessing knowledge of COBOL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: COBOL

Luckor i koden

COBOL | Calculating the value code gap assessing knowledge of COBOL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: COBOL

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om COBOL.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: COBOL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp