C++
MIDDLE

Utformning av gränssnitt för behållare Test för C++-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

C++ | Container class STD Library compliant interface - Rätta till och utöka det befintliga, felaktiga gränssnittet `dyn_aray` så att `dyn_array` ser ut och känns som en väldesignad modern C++-klass som är kompatibel med andra standard C++-containrar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C++

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp