C++
MIDDLE

Utformning av gränssnitt för behållare Test för C++-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

C++ | Container class STD Library compliant interface - Fix and extend existing buggy `dyn_aray<T>` interface in order to make `dyn_array<T>` look and feel like a well designed modern C++ class compatible with other standard C++ containers.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of C++

Nivå: Medium

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

2 choice questions assessing knowledge of C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp