ASP.NET
MIDDLE

Reservationer App & CollectionWrapper Test för Mellan C# Utvecklare | .NET, ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
120 minuter
Utvärdering
Manuell
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift, kodgranskning och valfrågor.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | Reservationsapp | Implementera förfrågningsmetoder - Implementera två metoder i ReservationsService - GetByDay och GetHallsFreeHoursByDay.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, ASP.NET, C#, REST

Kodgranskning

.NET | Kodgranskning av CollectionWrapper

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Frågor om valmöjligheter

8 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp