ASP.NET
MIDDLE

App för bokningar | Implementera förfrågningsmetoder Test för Mellan C# Utvecklare | .NET, ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
95 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | Reservations App | Implementera förfrågningsmetoder - Implementera två metoder i ReservationsService - GetByDay och GetHallsFreeHoursByDay.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, C#, REST

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Frågor om valmöjligheter

8 choice questions assessing knowledge of .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp