ASP.NET
MIDDLE

App för bokningar | Implementera valideringsregler Test för Mellan C# Utvecklare | .NET, ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | Reservationsapp | Implementera valideringsregler - Implementera valideringsregler som används när du lägger till en ny reservation.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, ASP.NET, C#, REST

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, Entity Framework 6, EntityFramework, MVC.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, Entity Framework 6, EntityFramework, MVC

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, EntityFramework, MVC.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, EntityFramework, MVC

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp