.NET
MIDDLE

Anonymiserare Test för Middle C# Utvecklare | .Net Core

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
89 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Anonymizer - Implementera ett par anonymiseringsmetoder, förmodligen med hjälp av reguljära uttryck.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp