.NET
MIDDLE

Filmförråd Test för Middle C# Utvecklare | .NET Core, SQLite

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
115 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Movie Repository - Implementera saknade arkivmetoder för filmer i asp.net-appen. Uppgiften kräver kunskap om sqlserver frågespråk och användning av direkt anslutning till databasen utan ORM.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#, SQLite

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp