C#
MIDDLE

MT101 Swift-meddelandeanalysator och validator Test för Middle C# Developer | .NET Framework

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
160 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | MT101 Swift message parser and validator - Verifiera och analysera filen med Swift MT101-meddelanden enligt behov.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, C#, undantag, gränssnitt, JSON, reguljära uttryck, RESTful API

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp