C#
MIDDLE

MT101 Swift-meddelandeanalysator och validator Test för Middle C# Developer | .NET Framework

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
160 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | MT101 Swift message parser and validator - Implementera en parser och en validator för data som innehåller Swift MT101-meddelanden.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, Exceptions, Interfaces, JSON, Regular Expressions, RESTful API

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp