NumPy
MIDDLE

Behandling av mätdata för flygplan Test för Dataanalytiker i mitten | Python, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | NumPy | Behandling av data från flygplansmätningar - Du skapar en `NumPy`-applikation som används för att bearbeta data som erhållits från flygplanssystemet för att mäta mikrostrukturen hos atmosfäriska moln. Uppgifterna kommer från ett instrument som tillhör den så kallade FSSP-klassen - Forward Scattering Spectrometer Probe - som används för att mäta storleken på enskilda molndroppar med hjälp av en laserstråle. Programvaran aggregerar dataströmmar och komprimerar data med en enkel komprimeringsmekanism.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, datavetenskap, NumPy, Python 3.x, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp