NumPy
MIDDLE

Behandling av mätdata för flygplan Test för Dataanalytiker i mitten | Python, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | NumPy | Aircraft measurement data processing - You are creating a `NumPy` application used for processing data obtained from the aircraft system for measuring the microstructure of atmospheric clouds. The data comes from an instrument belonging to the so-called FSSP class - Forward Scattering Spectrometer Probe - used for measuring sizes of single cloud droplets using a laser beam. The software aggregates data streams and compresses the data with a simple compression mechanism.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Data Analysis with Python, Data Science, NumPy, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp