PostgreSQL
MIDDLE

Hotell - optimering av hotellsidan Test för Dataingenjör för mellandata | SQL, PostgreSQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | Ingen dubblett utan tydlig kodglapp som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Självständig kodglapp med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Lägg till en beräknad kolumn kodgap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

SQL-uppgift

SQL | PostgreSQL | Hotell - optimering av hotellsidan - Förbättra prestandan på hotellsidan som för närvarande använder ORM.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PostgreSQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp