Python
MIDDLE

Modell för kundernas preferenser Test för Data science-ingenjör i mitten | Python, PySpark

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | PySpark | Customer Preference Model - Implementera en datateknisk applikation för förbehandling av marknadsföringsdata.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Big Data, datavetenskap, OOP, PySpark, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Data/Science Frameworks, PySpark, Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Data/Science Frameworks, PySpark, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp