Python
MIDDLE

DNA-analysator | Skapa och rengöra DNA-strängar Test för Dataforskare i mitten av karriären | Python, maskininlärning

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | DNA Analyzer | Skapa och rengöra DNA-strängar - Implementera två metoder i Python som skapar och rengör DNA-strängar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, datavetenskap, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning, Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp