MIDDLE

Kunddata Test för Mellanliggande databasutvecklare | SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Test is combined from various tasks. SQL task and Choice questions. All evaluated automatically.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Customer Data - Find all the customers whose first and last names are not unique in this database, as well as the number of times each first and last name pair appears in the database.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HSQLDB, MSSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp