Linux
MIDDLE

Uppsättning av LAMP-stacken Test för Middle DevOps | CentOS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
77 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | Linux | Installation av en LAMP-stack (CentOS) - Installera en LAMP-stack från grunden på CentOs.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Linux, Systemadministration

Luckor i koden

DevOps | Linux | Shell-verktyg - unika rader kodgap som bedömer kunskap om Bash, DevOps, Linux, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux, SHELL

Luckor i koden

Linux | Bash | GNU/Linux nätverkskodgap med bedömning av kunskap om Bash, Linux, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux, SHELL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Bash, Linux och nätverk.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux, nätverk

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaperna om Bash, Linux.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp