DevOps
MIDDLE

Problem med filsystemet (CentOS) Test för Utvecklare av Middle DevOps | Bash, Linux

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | Filesystem troubles (CentOS) - Den här uppgiften testar kandidaten's förtrogenhet med grundläggande begrepp för Linux/Unix-filsystem, t.ex. inodes, och testar hans/hennes förmåga att använda kommandoradsverktyg som: find, df, lsof, rm, mount, kill för att felsöka problem med filsystemet.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om DevOps, Docker

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Docker

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp