Linux
MIDDLE

Problem med filsystemet (Ubuntu) Test för Utvecklare av Middle DevOps | Bash, Linux

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
47 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Linux | Bash | GNU/Linux nätverkskodgap med bedömning av kunskap om Bash, Linux, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux, SHELL

DevOps-uppgift

DevOps | Filesystem troubles (Ubuntu) - This task tests candidate's familiarity with basic concepts of Linux/Unix filesystems, like inodes and tests his/her ability to use command line tools like: find, df, lsof, rm, mount, kill to debug problems with the filesystem.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Linux

Luckor i koden

DevOps | Linux | GNU/Linux administration - service management code gap assessing knowledge of Bash, Linux, SHELL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux, SHELL

Frågor om valmöjligheter

Frågor med 1 val som bedömer kunskaperna om Bash, Linux.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp