DevOps
MIDDLE

Konfiguration och drift av Docker (Ubuntu) Test för Utvecklare av DevOps i mitten | Docker, Linux

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | Docker Configuration and Operations (Ubuntu) - Install and configure the Docker Engine on a test server.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: DevOps, Docker, Linux, System Administration

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Bash, DevOps, Docker, Linux

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Bash, DevOps, Docker, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp