Django
MIDDLE

Ansökan om galleri Test för Django-utvecklare i mitten | Python

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Python | Kodglapp för namngivna tupler - bedömning av kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Programmeringsuppgift

Python | Django | Gallery application - Implementera en applikation med gallerimodulens funktioner.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Django 2.2.x, Python 3.x

Luckor i koden

Python | Kodglapp i Supermetoden som bedömer kunskaperna om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Partiell funktionskodlucka som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp