JavaScript
MIDDLE

Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag Test för Middle Front End-utvecklare | JavaScript, HTML/CSS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
95 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag - Implementera en metod som returnerar en karta med ett namn på veckodagen som nyckel och ett genomsnittligt totalt ordervärde.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Programmeringsuppgift

CSS/HTML | Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenterna

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, HTML

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, HTML

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, HTML

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp