Javascript
MIDDLE

Filmanalys + Flexbox Test för Middle Front End-utvecklare | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
79 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

HTML | Korrekta rubriker för tillgänglighet kodglapp bedömning av kunskap om HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Programmeringsuppgift

CSS/HTML | Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenterna

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, HTML

Programmeringsuppgift

JavaScript | Movies Analyzer | Hitta de bästa filmerna bland vänner - Implementera MoviesAnalyzer#topRatedMoviesAmongFriends-metoden som returnerar ett array med de tre bästa filmtitlarna som har det högsta genomsnittliga betyget bland en viss användares vänner.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Luckor i koden

HTML | ARIA Landmarks kodgap som bedömer kunskap om HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp