JavaScript
MIDDLE

Utbildningar på HR-avdelningen Test för Frontend-utvecklare i mitten | JavaScript, Redux, HTML, CSS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

CSS | Visa kodgap för att bedöma kunskaperna om CSS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS

Luckor i koden

HTML | Scripts and Sheets kodgap med bedömning av kunskap om HTML, HTML5

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, HTML5

Programmeringsuppgift

JavaScript | Redux Selectors | HR Department Training - Implementera redux reducers och selectors korrekt.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Redux, Selectors, Snapshot-testning

Luckor i koden

HTML | Knapphet i koden med fet stil som visar att du har kunskap om HTML, HTML5

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, HTML5

Luckor i koden

CSS | Wrapping Line-kodgap som bedömer kunskapen om CSS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Redux

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Redux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp