Python
MIDDLE

Lämna ansökan | Grundläggande CRUD Test för Utvecklare för hela stacken i mitten | Django, Python, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
168 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Ansökan om ledighetsansökningar | Grundläggande CRUD - Komplettera en applikation för att hantera anställdas ledighetsansökningar med hjälp av Django Framework.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Python, Python 3.x

Programmeringsuppgift

JavaScript | Social Media Queries | Hitta kommande evenemang - Implementera funktionen `SocialNetworkQueries#findUpcomingEvents({ futureDays })` enligt de krav som anges i uppgiftsbeskrivningen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Datum, JavaScript, Node.JS, löften

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, HTML

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, HTML

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

[Ebook]
[Ebook]
DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp