Java Script
MIDDLE

Java, JavaScript, React Test för Utvecklare av hela stacken i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Groovy | Flights manager - Finish the implementation of an MVP of an application responsible for managing flights data.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Groovy, Java

Programmeringsuppgift

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats bör ett 'Tack' meddelande visas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, JavaScript, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp