Java Script
MIDDLE

Java, JavaScript, React Test för Utvecklare av hela stacken i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Flights manager - Finish the implementation of an MVP of an application responsible for managing flights data.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Groovy, Java

Programmeringsuppgift

JavaScript | React | Contact Form - Finish the form so it has all the following features: user can log in, so name and email are filled-in after the form is sent a 'Thank You' message should appear.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, JavaScript, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp