DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Python
MIDDLE

JavaScript, Python, Django, SQL Test för Utvecklare av hela stacken i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
90 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Test is combined from various tasks. Programming tasks. All evaluated automatically.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Movie Service with SQL - Implement repository pattern with methods that will return valid results about movies to users.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Python, Python 3.x, SQL

Programmeringsuppgift

JavaScript | Funktionella grunder - Implementera de nämnda funktionerna enligt instruktionerna.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Programmeringsuppgift

JavaScript | Array operations - Implement different functions which will help you to manipulate the arrays.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.