JavaScript
MIDDLE

MEAN Stack Test för Utvecklare av hela stacken i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
121 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Mongo | Course report - Complete the functions in mongo-commands.js in order to create a map reduce routine that reports each student’s data.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Mongo, Node.JS

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Number of Elements in Array kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Return specified documents code gap assessing knowledge of Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Multiply Värden kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Notepad App - Complete simple notes application using provided NotesService to save and read notes.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typescript

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of ExpressJS, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: ExpressJS, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp