Groovy
MIDDLE

App för flyghanterare Test för Middle Groovy-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Groovy | Flight manager app | Seats reservation and flights analysis - Implement missing features of the flights' data management application like seats reservation and flights analysis.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Groovy, Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Groovy.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Groovy

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp