Swift
MIDDLE

CoffeHouse Analytiker App Test för Mellanliggande iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

iOS | Swift | Referenstyp Kodgap som bedömer kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Appen Coffee Analyzer - Implementera funktionaliteten för att analysera de givna uppgifterna för ledningen genom att fylla i de funktioner som saknas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Luckor i koden

iOS | Swift | Structs kodgap med bedömning av kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp