snabb
MIDDLE

Konferens-appen Test för iOS-utvecklare i mitten | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
87 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Konferensapp - Implementera en nätverkstjänst som används för att interagera med servern.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Objective-C och Swift.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Objective-C, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp