Swift
MIDDLE

Enigma-appen Test för Mellanliggande iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

iOS | Swift | Unicode-kodgapet bedömer kunskap om iOS, Swift, Unicode

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, Unicode

Luckor i koden

iOS | Swift | Collections kodgap som bedömer kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Enigma App - Bygg en app som krypterar och dekrypterar texten.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, UIKit

Luckor i koden

iOS | Swift | Structs kodgap med bedömning av kunskap om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift och UIKit.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, UIKit

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp