Swift
MIDDLE

Appen Anteckningsblock Test för Mellanliggande iOS-utvecklare | Swift, SwiftUI

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
38 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Notepad App - Komplettera en enkel applikation för anteckningar med hjälp av NotesService för att spara och läsa anteckningar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift, SwiftUI

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp