ios
MIDDLE

XML till CSV-omvandlare Test för iOS-utvecklare i mitten | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift, Objective-C | XML- till CSV-omvandlare - Implementera metoder för filtrering och datatransformation för att klara alla tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Objective-C, Swift, Swift 4

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp