Java
MIDDLE

Library application Test för Middle Java Developer | Core Java

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Library application - Creating an application allowing the library to manage books and their borrowings. Your current task is to finish the implementation of missing service methods.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Resolving IP address code gap assessing knowledge of Core Java, Java, Network Communication

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Core Java, Java, Network Communication

Luckor i koden

Java | Functional interface annotation code gap assessing knowledge of Core Java, Java, Lambda Expressions

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck

Luckor i koden

Java | ThreadLocal removal code gap assessing knowledge of Core Java, Java, Memory Management

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Core Java, Java, minneshantering

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of Core Java, Date and Time, Generics, Java, Serialization

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Core Java, Date and Time, Generics, Java, Serialization

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp