Java
MIDDLE

Microstore | Mikrotjänster med RESTful och asynkron kommunikation Test för Middle Java-utvecklare | Java 11+, Spring Cloud

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
69 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Cloud | Microstore | Implemented REST and Asynchronous communication - Implement REST and Asynchronous communication

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, Microservices, REST, Spring Boot, Spring Cloud

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp