Java
MIDDLE

Standard sökmotor Test för Middle Java-utvecklare | Java Stream API

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
69 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Lambdas in streams code gap assessing knowledge of Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Streams collectors code gap assessing knowledge of Java, Streams

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Streams

Programmeringsuppgift

Java | Standard Search Engine - Implementerar en motor för produktsökning baserad på enkla och sammansatta predikat.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java Stream API

Luckor i koden

Java | Stream map collector code gap assessing knowledge of Java, Java Stream API

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java Stream API

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of API, Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp