Java
MIDDLE

Flygsökare med MongoDB-cache Test för Middle Java-utvecklare | MongoDB, Spring Boot

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

MongoDB | Omdöpning av samlingskod gap i bedömningen av kunskap om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Luckor i koden

Java | Kodglapp för anteckningar som bedömer kunskaperna i Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Kodgap för maximal heapstorlek som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

MongoDB | Begränsning av registerkodgapet genom bedömning av kunskaperna om MongoDB

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MongoDB

Luckor i koden

Java | Uppdatering av jar-kodgapet som bedömer kunskapen om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

MongoDB | Adressbok - uppdatera en kontaktkodglapp genom att bedöma kunskaperna om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Programmeringsuppgift

Java | MongoDB, Spring Boot | Flygsökare med MongoDB-cache - Implementera kod som kan söka efter priser från flera flygbolag enligt kundens begäran.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, Maven, MongoDB, Spring Boot, Spring Data MongoDB

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp