Java
MIDDLE

Flygsökare med MongoDB-cache Test för Middle Java-utvecklare | MongoDB, Spring Boot

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

MongoDB | Omdöpning av samlingskod gap i bedömningen av kunskap om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Luckor i koden

Java | Kodglapp för anteckningar som bedömer kunskaperna i Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Kodgap för maximal heapstorlek som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

MongoDB | Begränsning av registerkodgapet genom bedömning av kunskaperna om MongoDB

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MongoDB

Luckor i koden

Java | Uppdatering av jar-kodgapet som bedömer kunskapen om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

MongoDB | Adressbok - uppdatera en kontaktkodglapp genom att bedöma kunskaperna om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Programmeringsuppgift

Java | MongoDB, Spring Boot | Flygsökare med MongoDB-cache - Implementera kod som kan söka efter priser från flera flygbolag enligt kundens begäran.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Maven, MongoDB, Spring Boot, Spring Data MongoDB

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp