Java
MIDDLE

Sökmotor för förberäkningar Test för Middle Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
97 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Method reference code gap assessing knowledge of Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Kodgap för maximal heapstorlek som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Generics - inheritance with assignment code gap assessing knowledge of Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

Java | Precomputing Search Engine - Implementera den optimerade motorn för produktsökning, baserad på precomputation-uppgiften för att förberäkna resultaten för varje uppsättning alternativ.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp