Java
MIDDLE

Förvaringsställen Test för Middle Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring, JPA | Repositories - Implementera alla metoder i klassen ItemRepository.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA, Spring

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring, Spring - Dependency Injection.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Spring, Spring - beroendeinjektion

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp