Selen
MIDDLE

Utvinning av data Test för Java-utvecklare i mitten | Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

QA | Java, Selenium | Dataextraktion - Kort uppgift som är svår att lösa men lätt att göra. Implementera två metoder i SeleniumExtractor-klassen för att extrahera viss information.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Java 11, JavaScript, QA, Selenium, Webbutveckling

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om API, Java.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp