Java
MIDDLE

Card Payments Test för Middle Java Developer | Spring Boot, Couchbase

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
104 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Handling multiple checked and unchecked exceptions code gap assessing knowledge of Core Java, Exceptions, Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Core Java, Exceptions, Java

Programmeringsuppgift

Java | Couchbase, Spring Boot | Card Payments - Create a card payment processing microservice. Finish the implementation of saving payment data into Couchbase and communicate with other services.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: couchbase, Java, Spring Boot, Spring Data

Luckor i koden

Java | Splitting the text code gap assessing knowledge of Core Java, I/O system, Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Core Java, I/O system, Java

Luckor i koden

Java | Implementing generic interface code gap assessing knowledge of Core Java, Generics, Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Core Java, Generics, Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp