Java
MIDDLE

Förvaringsställen Test för Middle Java-utvecklare | Spring Boot, Hibernate, JPA

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
47 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Hibernate | Kriterier API kodgap som bedömer kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Luckor i koden

Java | JPA collection type - kassar kodgapet med bedömning av kunskap om Hibernate, Java, JPA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot, JPA | Repositories - Implementera alla metoder i klassen ItemRepository.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA, Maven, Spring Boot

Luckor i koden

Java | Hibernate | load()-metoden kodgap med bedömning av kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Luckor i koden

Java | JPA - kodglapp för borttagning av samlingsobjekt som bedömer kunskap om Hibernate, Java, JPA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Hibernate, Java och Spring Boot.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp