Java
MIDDLE

Blogg-app Test för Middle Java-utvecklare | Spring Boot, JPA, REST API

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
61 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot, JPA, REST API | Bloggprogram - Lägg till en kommentarsfunktion i ett enkelt Spring Boot REST-bloggprogram.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JPA, REST API, Spring, Spring Boot

Frågor om valmöjligheter

8 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, JPA och Spring.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JPA, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp