Våren
MIDDLE

Legacy RESTful-bloggtillämpning Test för Middle Java Developer | Spring framework, JPA

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
108 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring, Hibernate | Legacy RESTful Blog - implementera kommentarer för blogginlägg - Skapa en enkel REST-applikation för att betjäna en blogg. Observera att det här projektet använder sig av den gamla strukturen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA, Spring

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, JPA och Spring.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JPA, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp