Vårens säkerhet
MIDDLE

Filtrera artiklar efter tillgänglighet Test för Middle Java-utvecklare | Spring Security

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Security | Filter articles by the availability - Secure ArticleService so that it returns only those articles in locale that are equal to the one currenntly used.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Java, Spring Security

Frågor om valmöjligheter

10 choice questions assessing knowledge of API, CleanCode, Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, CleanCode, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp