Java
MIDDLE

Säker POST Test för Middle Java-utvecklare | Spring Security

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Security | Secure POST - Säkerställ en företagsapplikation genom att tillåta administratören att endast anropa ändpunkter som ändrar tillstånd.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Java, Spring Security

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp